Voorraden

De voorraden zijn gelijk gebleven ten opzichte van voorgaand boekjaar. Op de waarde van de voorraden is een voorziening incourante voorraad in mindering gebracht van 2 miljoen (2018: 3 miljoen).

De voorziening incourante voorraad heeft voor 1 miljoen betrekking op meters (2018: 1 miljoen).