Energietransitie mogelijk maken

Als er één uitgelezen voorbeeld is van samen schakelen, dan is het wel het Klimaatakkoord. Uit alle regionen en branches hebben mensen meegesproken en meegedacht. In 2019 is het Klimaatakkoord ondertekend en niet eerder was zo duidelijk wat onze opdracht is. Om de energietransitie mogelijk te maken, is het Klimaatakkoord onze leidraad.

Een grote stap voorwaarts

Onze infrastructuur is net als de snelwegen van tegenwoor­dig: op sommige plekken zijn ze zwaar overbelast en moeten we de spitsstrook inzetten. Het aantal aanvragen om wind- en zonneparken aan te sluiten op ons net is dit jaar sterk gegroeid. Ook qua elektrisch vervoer is een grote stap voor­waarts gezet. Dit betekent dat wij maatregelen moeten nemen om de energietransitie haalbaar én betaalbaar te houden.

Kennis is macht, wordt altijd gezegd, en dat geldt zeker voor dit jaar. We hebben ons er in 2019 op gericht om meer inzicht te krijgen in onze netten met de inzet van data; netanalyse is naar een volgend niveau gebracht. Deze analyse helpt ons om de aanpassingen in onze infrastructuur die nodig zijn voor de energietransitie betaalbaar en behapbaar te houden.

Inzicht in onze netten

Data-analyse helpt ons om te achterhalen waar zwakke plekken in het net zitten en waar op het net juist nog ruimte is. Door de focus op data en analyse merken we dat onze eigen ICT-systemen complex en regelmatig veel bewerkelijker zijn dan voorzien. Onze ICT-systemen zijn toekomstbesten­diger geworden, maar we zijn er nog niet. Hierdoor gaan veranderingen soms langzamer dan gehoopt. We werken hier met z'n allen hard aan.

Vijf klimaattafels

In dit hoofdstuk over hoe wij de energietransitie helpen mogelijk te maken, houden we de thema’s aan van de vijf klimaattafels uit het Klimaatakkoord: Gebouwde Omgeving, Industrie, Mobiliteit, Land- en Tuinbouw en Elektriciteit.