Voorwoord van de CEO

Wat komt eerst: het doel of de middelen? Dat was voor ons een fundamentele vraag bij het schrijven van de nieuwe strategie 2023-2027. Wij hebben besloten dat het doel voorop moet staan. In de eerste plaats zijn wij een maatschappelijk bedrijf en komt onze taak eerst. Daarna zoeken we de financiën bij deze maatschappelijke opdracht.

Die opdracht is overzichtelijk en complex tegelijkertijd: voldoende netcapaciteit. Met andere woorden, we moeten ervoor zorgen dat iedereen in ons verzorgingsgebied toegang heeft tot het net. Onze taak is het bouwen, optimaal benutten en goed beheren van ons net. Daarvoor staan we aan de lat. Dat is onze kerntaak. Door dat heel scherp te maken, krijgen we een duidelijkere positie in de energietransitie.

De afgelopen vijf jaar zijn we er steeds beter in geworden om de buitenwereld naar binnen te halen, door gesprekken aan te gaan met bijvoorbeeld de industrie over elektrificering of met de gemeenten over doorlooptijden van vergunningen. Met een duidelijkere rolverdeling wordt dat gesprek alleen maar overzichtelijker. En dat gesprek is essentieel, want wanneer gemeenten en bedrijven ons meenemen in hun plannen, kunnen we beter inspelen op de ambities.    

Om tot de nieuwe strategie te komen, hebben we met veel stakeholders gesproken, waaronder klanten, gemeenten en medewerkers. Voor het realiseren van onze strategie hebben we voldoende medewerkers, financiering en materieel nodig en moeten we processen sneller laten verlopen. Daar werken we hard aan. Maar dat is niet de grootste uitdaging. De huidige ontwikkelingen op het
net – alleen al het afgelopen jaar verdrievoudigde de vraag van grootverbruikklanten naar meer elektrisch vermogen – vragen meer dan betrouwbaar en betaalbaar netbeheer. We moeten creatiever worden, in alternatieven denken en samen met de markt kijken naar de mogelijkheden om sneller netcapaciteit bij te bouwen en de bestaande netcapaciteit optimaal te benutten zodat we alle klanten (opwek en afname) binnen een redelijke termijn kunnen bedienen.

‘Ondanks de grote energievraag is het gelukt de leveringszekerheid op 99,9959% te houden.’

Daar zijn we trots op. Helaas lukte het niet altijd; ook dit jaar hebben we een paar grote storingen gehad en daarnaast waren er ook twee ernstige incidenten in Zoetermeer en Rijswijk. Dit betreuren we zeer en we werken er hard aan om herhaling te voorkomen.

Energiek pakken we door. Door te bouwen aan de capaciteit en het net nog beter te gebruiken. Zo zorgen we ervoor dat iedereen energie krijgt, geeft en heeft.

Namens de raad van bestuur,
Koen Bogers

De raad van bestuur van Stedin Groep. Van links naar rechts David Peters, Trudy Onland, Danny Benima, Koen Bogers