Beter netbeheer

Betrouwbare en betaalbare dienstverlening voor onze klanten, waarbij we onderbrekingen adequaat en zo snel mogelijk oplossen: dát is het doel van Beter netbeheer. Een hoog klantgemak en een prettige klantervaring staan hierbij centraal.

KPI's

Toelichting

Eenheid

Resultaat 2021

Target 2022

Resultaat 2022

Target 2023

Leveringszekerheid

SAIDI E

Gemiddelde tijd in minuten dat de klant geen elektriciteit heeft.

minuten

19

< 17

22

< 25

Betaalbare en efficiënte dienstverlening

Efficiency (over beïnvloedbare opex en capex)

Efficiency gerealiseerd op de direct beïnvloedbare operationele kosten en investeringen.

mln

22

14

12

-*

Klanttevredenheid

Klantgemak

Het gemak dat de klant ervaart in het zakendoen met Stedin Groep.

%

75

≥ 82

81

-**

Doorlooptijd kleinverbruikaansluitingen

Realisatie kleinverbruikaansluitingen binnen 18 weken of op wensdatum klant.

%

90

≥ 95

95

≥ 91

  1. * Eind 2022 is het vijfjarig efficiencyprogramma afgerond. Het besparingsprogramma wordt herijkt, op basis hiervan wordt een nieuwe target voor 2023 bepaald.
  2. * De target op klantgemak wordt in 2023 vervangen door drie KPI’s: Klantgemak op meters en aansluitingen, zakelijke klanten en meterkast- en netstoringen.