In gesprek met Stanley Maas en Trudy Onland

We staan met elkaar voor een enorme opgave; de energietransitie. Hiervoor moeten we nog meer bouwen dan de afgelopen jaren. Dit kunnen we niet alleen. De samenwerking met onze aannemers is essentieel. Onze COO Trudy Onland gaat daarover in gesprek met Stanley Maas, CEO van Visser & Smit Hanab (onderdeel van VolkerWessels).

Terugkijkend op 2022 ziet Stanley veel onderwerpen die invloed hebben op de bedrijfsvoering. ‘De overgang naar duurzame energiebronnen door de duurzaamheidsdoelstellingen die Nederland zichzelf gesteld heeft. Dit leidt tot congestievraagstukken ofwel filevorming op het bestaande elektriciteitsnet. Waar voorheen aansluitingen voor nutsvoorzieningen een gegeven waren is dit nu de eerste vraag die ontwikkelaars stellen. Zijn er voldoende energievoorzieningen in de regio waar ik wil gaan bouwen? Visser & Smit Hanab zit steeds vaker in het voortraject van deze ontwikkelingen. We worden een echte businesspartner in plaats van een “pijpleidingenclub”. Dat heeft invloed op onze processen.’ Vooral de oorlog in Oekraïne is volgens Trudy een enorme versneller in de energietransitie. Ik denk dat de oorlog achteraf gezien zal worden als het keerpunt in de energietransitie. Door de energieprijzen gaat de elektrificering ineens veel sneller dan we hadden verwacht.'

‘Ik denk dat de oorlog achteraf gezien zal worden als het keerpunt in de energietransitie. Door de energieprijzen gaat de elektrificering ineens veel sneller dan we hadden verwacht.’


Zorg en behoud medewerkers

Voor de energietransitie zijn er veel extra mensen nodig. Hoe kijkt Visser & Smit Hanab tegen deze uitdaging aan? Als het gaat om personeel, draait het voor Stanley in de eerste plaats om zorg voor en behoud van bestaande medewerkers.

‘Door de inflatie en de energieprijzen zien we dat sommige medewerkers financieel in zwaar weer komen. Daar zijn we zeer alert op, want het heeft impact op hun functioneren. We helpen waar nodig met onder meer vertrouwenspersonen en budgetcoaching.’ Trudy vindt het mooi om te horen dat zorg en behoud van medewerkers de eerste prioriteit heeft bij Visser & Smit Hanab. Ze knikt instemmend. ‘Daar begint het mee. Het is daarbij waardevol om te weten wat voor medewerkers aantrekkelijk is en wat niet. Wij horen dat onze interne opleiding bijvoorbeeld heel belangrijk is. En laatst hoorde ik van iemand die overwoog om bij Stedin te werken, maar dat hij dacht dat hij zijn kinderen dan nooit van school kon halen. Zo’n bedrijf willen we niet zijn. Flexibiliteit en een goede werk – privé balans is bij ons belangrijk. Meebewegen met wat mensen nu nodig hebben, dat doet ertoe.’

Hoe kleiner de afstand tussen de werkvloer en de directie, hoe beter, vindt Trudy.

‘Als ik met collega’s spreek, hoor ik vaak de beste oplossingen. Als directie is het onze taak om die te faciliteren.’


Trudy: 'Als ik met collega's spreek, hoor ik vaak de beste oplossingen. Als directie is het onze taak om die te faciliteren'. In de ervaring van Stanley is het daarbij belangrijk om niet één cultuur te forceren. ‘Waar we voorheen één cultuur wilden hebben, laten we dat nu meer los. Er zijn nu eenmaal verschillen tussen bijvoorbeeld Limburg en Zwolle. Die eigenheid is belangrijk, merken we: het gaat erom dat je het in je team goed hebt.’ Het is opvallend dat Visser & Smit Hanab en Stedin beide een succesvolle bedrijfsschool hebben – essentieel, zo lijkt het, om nieuwe monteurs aan te trekken en breder op te leiden. Stanley. ‘We hebben veel jongeren, de gemiddelde leeftijd is 32 jaar. De instroom is vooralsnog geen probleem.’ En dat geldt ook voor Stedin, beaamt Trudy.

Multidisciplinair werken
Op 19 oktober 2022 ondertekenden we met Oasen en Dunea de raamovereenkomsten met de aannemers Baas, Van Vulpen, Quint & Van Ginkel en Visser Smit & Hanab. Stedin, Dunea en Oasen gaan intensiever samenwerken bij het aanleggen en vervangen van elektriciteitskabels en gas- en drinkwaterleidingen. Dit betekent voor de omgeving dat er minder overlast is omdat werkzaamheden gezamenlijk worden uitgevoerd. Hoe werkt zo’n samenwerking in de praktijk? Tussen de mensen buiten gaat het vaak goed, die kunnen met elkaar lezen en schrijven, constateren Trudy en Stanley. ‘Waar het vaak misgaat, is binnen. Als de marges onder druk staan bijvoorbeeld, kunnen partijen op hun strepen gaan staan.’ zegt Stanley. Trudy voegt toe: ‘Ik geloof erin dat we veel beter werken als we elkaar als partners zien. Daarbij moet je jezelf een ingroeitijd gunnen, we zullen ongetwijfeld af en toe in onze oude rol schieten en daar weer goed uitkomen, dat bestendigt de nieuwe manier van werken. We hebben immers jaren als opdrachtgever en opdrachtnemer gewerkt. De nieuwe manier van werken die daarbij hoort is niet zomaar met een nieuw contract verdwenen.’ Volgens Stanley is het daarom belangrijk om het mandaat zo laag mogelijk in de organisatie te leggen. ‘Zij komen er samen wel uit; iedereen heeft daar hetzelfde doel.’ De relatie is daarin erg belangrijk. ‘Daarom is het ook zo goed van Stedin dat ze alle partijen een aantal dagen bij elkaar brengen voordat het project start. Uiteindelijk zijn we langdurig met elkaar aan het werk.’

Opschuiven in de keten
Werkzaamheden schuiven op in de keten, waarbij meer bij de uitvoerende partijen ligt. Dit juicht Stanley toe. ‘Het is spannend, maar in deze tijd met zoveel werk is het vooral belangrijk dat we efficiënt werken. En soms kunnen wij als aannemer gewoon sneller werken. Waarom niet opschuiven?’ Trudy is het daar helemaal mee eens. ‘Ik zeg vaak: we hebben een onmogelijke opgave, maar we gaan het wel doen. Dat betekent dat we elkaar zo min mogelijk onnodig moeten bezighouden. Deze energietransitie vraagt van ons dat we niet moeilijk gaan doen. Er zijn al genoeg uitdagingen.'

Stanley Maas: CEO van Visser & Smit Hanab
Trudy Onland: Stedin- COO