Strategie

Als netbeheerder van gas- en elektriciteitsnetten zorgen wij voor vitale infrastructuur. Met ruim 5.000 collega's investeren we in de energietransitie en houden we de kwaliteit van onze netten op de langere termijn in stand. We werken aan het optimaal benutten van ons netwerk en faciliteren met ons werk economische groei. Als we samen met onze stakeholders energiek doorpakken, lukt dat.