Interview Doede Vierstra, voorzitter raad van commissarissen

‘Het thema energiek doorpakken, dat is Stedin ten voeten uit. Rotterdamser kan het niet’, zegt voorzitter van de raad van commissarissen Doede Vierstra. En doorpakken is ook hard nodig, vindt hij. ‘Er zijn immers veel uitdagingen waar Stedin voor staat: qua financiering, qua netcapaciteit, in personeel en in materieel. Ik heb er het volste vertrouwen in dat Stedin die uitdagingen weet te beantwoorden. We maken daarin flinke stappen.’

‘Heel blij’ is RvC-voorzitter Doede Vierstra dat in de Rijksbegroting 500 miljoen euro is gereserveerd voor Stedin. ‘Dat is een grote blijk van support en vertrouwen waar in de afgelopen periode in goede samenwerking met de aandeelhouders naartoe is gewerkt. Dat het Rijk deze stap zet, is heel goed nieuws.’ Doede ziet de bijdrage ook als een erkenning van de veranderde positie van Stedin. ‘Waar we vroeger een rol op de achtergrond hadden, hebben we nu een scharnierfunctie in de energietransitie. Daarbij is onze infrastructuur van cruciaal belang. Dat is erg snel gegaan. En dat wordt ook gezien.’

Opdracht
Tegelijkertijd ziet Doede de rijksbijdrage ook als een opdracht: ‘Deze opsteker betekent niet dat we achterover kunnen leunen. Integendeel. Samen met gemeenten, provincies en andere stakeholders moeten we er nu juist voor gaan. Alleen dan maken we Nederland klaar voor een klimaatneutrale toekomst, daar zijn we nog lang niet.’ Doede ziet dat de samenwerkingen goed verlopen: ‘We hebben veel contact met alle gemeenten in ons werkgebied, over planning, gebiedsontwikkelingen en over hun eigen ambities rondom verduurzaming. Er is een enorme support, maar die beschouwen we niet als iets vanzelfsprekends. We blijven daarom intensief contact houden.’ 

‘Stedin heeft een scharnierfunctie in de energietransitie’

Flinke stappen gezet
Ook dit jaar ziet Doede dat er weer flinke stappen zijn gezet. Bijvoorbeeld met de nieuwe strategie. ‘Er is een sterke focus aangebracht, met het net centraal. En terecht, want dat is onze basis. Ons doel om congestie te vermijden, is heel ambitieus. Dat klinkt heel eenvoudig, en eigenlijk is de congestiekaart voor Stedin gebied nog relatief gunstig. Maar het is in het belang van ons allemaal – klanten die afnemen en terugleveren, aandeelhouders – om dat zo te houden. Dat is een hele uitdaging.’ Het grootste deel van de aandacht gaat momenteel naar netcapaciteit. ‘Onze focus betekent dat een aantal zaken even minder prioriteit heeft, zoals waterstof. We moeten ons concentreren in onze aandacht. Eerst de basis – onze netcapaciteit - op orde en daarna is er een bredere rol voor Stedin.’ 

Leveringszekerheid
Op inhoud laat de RvC zich voortdurend bijpraten door de experts vanuit de organisatie. Leveringszekerheid stond dit jaar centraal als onderwerp. ‘Als RvC zitten we natuurlijk niet achter de knoppen van het bedrijf, dat is de rol van de raad van bestuur, maar we willen ons er wel van vergewissen dat de organisatie de goede kant op gaat’, zegt Doede. ‘Daarom kiezen we bij elke vergadering een verdiepingsonderwerp, zoals dit jaar de kwaliteit van onze netten, netverliezen en de schaarste aan mensen en middelen. Steeds zijn we weer onder de indruk van het niveau van de specialisten.’ Ook gaat de RvC zelf eropuit, om voeling te houden met wat er leeft onder medewerkers en bij projecten. ‘Dit jaar waren we bij een lunch met medewerkers in Delft. Het is mooi om te zien met hoeveel passie ze vertellen over het werk bij Stedin.’ Daarnaast bezocht de RvC een gassaneringsproject aan de Zoutmankade in Den Haag. Twee zaken vielen Doede met name op: ‘Eén gezamenlijk team van opdrachtgever en uitvoerder dat nauw samenwerkt: je kon bijna niet meer zien wie bij welke organisatie werkt. Ten tweede was het prachtig om te zien hoe de winkel tijdens de verbouwing open blijft. De straat, de winkels, de tram. Ongelofelijk knap hoe je flexibiliteit creëert. waardoor mensen hun leven normaal kunnen doorleven, terwijl een grote verbouwing van de straat plaatsvindt.’