Activiteiten Stedin Groep

Stedin Groep concentreert zich op alle activiteiten die samenhangen met het aanleggen, beheren en onder­­­houden van energienetten. Daarnaast faciliteren wij de energie­markt. Stedin Groep bestaat uit de netbeheerder Stedin die opereert in de gereguleerde markt. Ook voeren we onder de namen NetVerder en DNWG niet-gereguleerde activiteiten uit.

Netbeheer

Stedin opereert naast vijf andere regionale netbeheerders in een gereguleerde markt. Iedere regionale netbeheerder is een monopolist binnen zijn verzorgingsgebied. Regulering houdt in dat de taken die de netbeheerders uitvoeren in de Nederlandse wetgeving zijn vastgelegd en dat de tarieven die ze daarvoor mogen vragen, vastgesteld worden door de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Het reguleringsmodel stimuleert netbeheerders door middel van een benchmarkvergelijking om zo goed mogelijk te presteren op het gebied van efficiency en kwaliteit.

Stedin realiseert als netbeheerder een veilige, betrouwbare en betaalbare energievoorziening voor haar ruim 2,3 miljoen klanten. Bij Stedin werken ultimo 2022 5.275 medewerkers. Dit zijn 4.324 interne medewerkers (man: 3.548; vrouw: 776), en 951 externe medewerkers (man: 741; vrouw: 210). Per 1 januari 2022 zijn Stedin en Enduris (de voormalige netbeheerder voor Zeeland) geïntegreerd onder de naam Stedin.

Faciliteren energiemarkt

Het hoort bij onze maatschappelijke rol om als netbeheerder en onafhankelijke partner van energieleveranciers de vrije energiemarkt te faciliteren. Dat houdt onder andere in dat onze elektriciteits- en gasnetten onder gelijke voorwaarden toegankelijk zijn voor iedere energieleverancier. Consumenten hebben een vrije keuze in hun energieleverancier. De concurrentie die hierdoor ontstaat, zorgt voor scherpe energieprijzen. Daarvan profiteert de consument.

Netbe­heer­ders administreren het energie­systeem. Dit betekent dat wij de marktpartijen inzicht geven in het verbruik en terugleveren van energie door klanten. Hierdoor kunnen klanten zorgeloos wisselen van energie­leverancier, hebben zij inzicht in hun energieverbruik en is het eenvoudig om energie terug te leveren. Energieleveranciers zijn met onze meetgegevens in staat om de juiste facturen te versturen naar hun klanten.

Niet-gereguleerde activiteiten

Een niet-gereguleerde activiteit wordt alleen in ons portfolio opgenomen als de activiteit aantoonbaar waarde toevoegt voor efficiënt netbeheer, als er in de markt een leemte bestaat en als Stedin Groep uniek gepositioneerd is voor het uitvoeren van deze activiteit. Daarnaast geldt er een minimale rendementseis voor wat betreft investeringen in niet-gereguleerde activiteiten en zijn eventuele partners in deze activiteiten voldoende betrouwbaar, integer, van goede naam en kredietwaardig.

De niet-gereguleerde activiteiten droegen in 2022 voor 2,6% bij aan de omzet (2021: 3,3%).

NetVerder

Wettelijk is bepaald dat gereguleerde activiteiten voor gas en elektriciteit niet onder dezelfde vlag uitgevoerd mogen worden als voor andere energie-infrastructuren (zoals stoom, biogas, CO2 en warmte). Daarom zijn deze activiteiten ondergebracht in een zelfstandig merk binnen Stedin Groep; NetVerder. NetVerder stimuleert de energietransitie met het ontwikkelen, realiseren en onderhouden van energie-infrastructuren voor warmte, stoom en biogas. Ook verdiept NetVerder zich in onafhankelijk transport en distributie van andere nieuwe energievormen en –dragers. NetVerder is een zelfstandig onderdeel van Stedin Groep. Bij NetVerder werken 10 medewerkers. Dit zijn 8 interne medewerkers (man: 8; vrouw: 0), en 2 externe medewerkers (man: 2, vrouw: 0).

DNWG Infra

DNWG Infra (opererend onder de naam DNWG) is de serviceprovider die de elektriciteits- en gasnetwerken aanlegt en onderhoudt in Zeeland. Daarnaast voert DNWG onderhoud en beheer uit aan de aan haar toevertrouwde netwerken zoals van Evides Waterbedrijf en van industriële klanten. De commerciële meetdienst TUMS is per 10 februari 2022 verkocht aan Censo. Per 1 januari 2022 zijn zij de nieuwe eigenaar van Tums. Bij DNWG Infra werken 324 medewerkers. Dit zijn 287 interne medewerkers (man: 240; vrouw: 47), en 37 externe medewerkers (man: 28, vrouw: 9).

Joint arrangements

Voor specifieke activiteiten vormen we joint arrangements met andere partijen.

Utility Connect

Utility Connect B.V. is een joint arrangement met netwerkgroep Alliander. Dit bedrijf zorgt met een eigen draadloos telecommunicatienetwerk voor het uitlezen van meetgegevens van de slimme meter en voor het communiceren met smart-grid toepassingen. Hiermee kunnen we meetgegevens aanleveren aan marktpartijen en energiestoringen verkorten en voorkomen.

TensZ

Per 1 januari 2022 zijn TensZ en TeslaN gefuseerd tot één organisatie onder de naam TensZ. TensZ B.V. is de gezamenlijke organisatie van TenneT en Stedin voor beheer en onderhoud van hoogspanningsnetten. Beide partijen zijn voor 50% aandeelhouder.

Stichting Zeeuwse Publieke Belangen

De Stichting Zeeuwse Publieke Belangen is een samenwerking tussen de Provincie Zeeland, de Zeeuwse gemeenten en Stedin Groep. De stichting is in 2017 opgericht om de afspraken in het kader van de verkoop van DNWG aan Stedin Groep over onder andere werkgelegenheid, energievoorziening en energietransitie te borgen. Om de energietransitie in Zeeland te stimuleren stelt de stichting budget beschikbaar. Een overzicht van de initiatieven is te vinden op de site van de stichting.