Onze toegevoegde waarde

Als publiek en maatschappelijk bedrijf vinden we het belangrijk te rapporteren op basis van de toegevoegde waarde die wij hebben voor de samenleving. Het waardecreatiemodel staat dan ook centraal in ons jaarverslag. Uitgangspunten zijn transparantie, de dialoog met onze stakeholders en de impact en toegevoegde waarde van onze activiteiten op de korte en de lange termijn.

Vanuit onze strategische speerpunten maken we samen werk van een leefwereld vol nieuwe energie. In ons waarde­creatiemodel beschrijven we tot welke resultaten onze activiteiten leiden, en welke waarde we daarmee creëren voor onze stakeholders.

  • Input: dit zijn de kapitalen die we nodig hebben voor ons werk. Van financiering tot gasleidingen en van inzicht in onze netten tot onze medewerkers.

  • Ons organisatiemodel: laat zien hoe we onze strategische speerpunten en materiële onderwerpen inzetten voor het realiseren van onze missie.

  • Output: de resultaten van ons werk zijn bijvoorbeeld de gerealiseerde CO2-reductie, leveringsbetrouwbaarheid en medewerkerstevredenheid.

  • Impact: onze impact omvat de waarde die we toevoegen (zowel positief als negatief) voor onze stakeholders en in de vorm van bijdragen aan de mondiale doelen (de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties).

We maken onze waardecreatie steeds verder meetbaar. Dit helpt ons bij het identificeren van dilemma’s én bij het sturen op betere oplossingen. Zie voor meer informatie over impact meten en onze resultaten over het afgelopen jaar 'Het meten van impact'.

Leeswijzer

In het eerste deel van het jaarverslag hebben we het over onze positie in de energieketen, onze activiteiten, strategie en de ontwikkelingen in de samenleving en energiemarkt. Daarna lichten wij onze resultaten op onze materiële onderwerpen toe aan de hand van onze drie strategische speerpunten:

  1. Beter netbeheer

  2. Energietransitie mogelijk maken

  3. Duurzame bedrijfsvoering