Het meten van impact

Het waardecreatiemodel van Stedin Groep is gebaseerd op de zes kapitalen van het Inter­national Integrated Reporting Council (IIRC). Het handelen van Stedin Groep heeft zowel positieve als negatieve impact. Per kapitaal tonen we onze impact.

Positieve en negatieve impact op de maatschappij

De tabel op de volgende pagina toont de toegevoegde waarde van onze maatschappelijke impact op stakeholders, zowel kwalitatief als kwantitatief. Per regel geven we van elk kapitaal van links naar rechts onze negatieve impact weer die bestaat uit kosten en ongemak van ons handelen en daarnaast onze positieve impact door de voordelen van ons handelen voor de maatschappij. De informatie onder het kapitaal 'Financieel' sluit aan bij de IFRS-cijfers uit de jaarrekening 2022 en zijn kwantitatief. Andere gekwantificeerde impacts rapporteren we in ranges. Met onze impact dragen we bij aan de internationale doelstellingen van de Verenigde Naties. Vervolgens lichten we in aparte tabellen de zes kapitalen toe en de manier waarop die leiden tot vermeerdering en vermindering van kapitaalwaarde.