Risicomanagement

Het managen van risico's en kansen voor het realiseren van (strategische) doelen is een belangrijke verant­woorde­lijk­heid. De risico's en kansen zijn dan ook integraal onderdeel van onze jaarplancyclus. Deze aanpak draagt ertoe bij dat wij doelgericht omgaan met onzekerheden (risico's en kansen) bij het realiseren van onze doelstellingen.