Energietransitie mogelijk maken

De energietransitie is één van de grootste uitdagingen waar Nederland voor staat. De opwek van energie verduurzaamt in hoog tempo en het elektriciteitsverbruik neemt toe. Dit vraagt om grote stappen van ons, om energiek doorpakken. In 2030 is zo’n 3 keer meer duurzame opwekcapaciteit aangesloten op ons net dan in 2021. Het aantal aansluitingen voor laadinfrastructuur is met een factor 4 gegroeid en we verwachten minimaal 7 keer zoveel warmtepompen die elektriciteit verbruiken. Meer hierover leest u in de infographic 'Voortgang energietransitie in Stedin gebied'.

KPI's

Toelichting

Eenheid

Resultaat 2021

Target 2022

Resultaat 2022

Target 2023

Stakeholderdialoog en omgeving

Stabiliteit klantvraagvoorspellingen

De mate waarin de voorspelde klantvraagontwikkeling gelijk is aan eerdere voorspellingen.

%

-

70

72

n.v.t.*

Investeringen in infrastructuur

Investeringen in onze netten

Het aantal euro's dat we jaarlijks investeren in onze netten.

mln

687

719

712

825

Uitvoering netgedreven scope elektriciteit en gas

De mate waarin het geplande werk aan ons elektriciteits- en gasnet is uitgevoerd.

%

-

E: 100
G: 100

E: 93
G: 96

E: 100
G: 100

Nieuwe capaciteit bijgeplaatst

De hoeveelheid nieuwe capaciteit in mega-volt-ampère die in het transportnet is bijgeplaatst.

mva

496

-

437

425

Slimme netten, datatechnologie en innovatie

Dataverstrekking slimme meter P4

Het tijdig en volledig ter beschikking stellen van slimme meter data voor energiediensten en marktprocessen.

%

97

≥ 97

97

≥ 97

  1. * Deze KPI vervalt in 2023 i.v.m. de nieuwe strategie 2023-2027.