Resultaten

Onze opgave is voldoende netcapaciteit creëren, zodat onze klanten altijd toegang hebben tot energie. In dit hoofdstuk beschrijven we de resultaten op onze drie strategische speerpunten en de onderliggende materiële onderwerpen: Beter netbeheer, Energietransitie mogelijk maken en Duurzame bedrijfs­voering.