Geconsolideerd mutatieoverzicht groepsvermogen

Eigen vermogen toe te rekenen aan aandeelhouders Stedin Holding N.V.

x 1 miljoen

Gestort en
opgevraagd
kapitaal

Agio-
reserve

Herwaar-
derings-
reserve

Wettelijke reserve

Reserve
kasstroom
afdekkingen

Hedge
kosten
reserve

Inge-
houden
resultaten

Onverdeeld resultaat

Totaal

Achtergestelde eeuwigdurende obligatielening

Minder-
heids-
belangen

Totaal
groeps-
vermogen

Per 1 januari 2021

497

-

662

4

-78

-

1.275

30

2.390

501

-

2.891

Totaal niet-gerealiseerde resultaten na belasting

-

-

128

-

25

-

41

-

194

-

-

194

Resultaat na belastingen 2021

-

-

-

-

-

-

-

4

4

17

-

21

Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten

-

-

128

-

25

-

41

4

198

17

-

215

Transacties met aandeelhouders

Dividend met betrekking tot 2020

-

-

-

-

-

-

-

-21

-21

-

-

-21

Uitgifte preferente aandelen

42

158

-

-

-

-

-

-

200

-

-

200

Aantrekken nieuwe achtergestelde eeuwigdurende obligatielening

-

-

-

-

-

-

-

-

-

500

-

500

Aflossen bestaande achtergestelde eeuwigdurende obligatielening

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-511

-

-511

Vergoeding achtergestelde eeuwigdurende obligatielening

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-7

-

-7

Disagio en kosten

-

-

-

-

-

-

-5

-

-5

-

-

-5

Belastingen vergoeding achtergestelde eeuwigdurende obligatielening

-

-

-

-

-

-

1

-

1

6

-

7

Totaal transacties met aandeelhouders

42

158

-

-

-

-

-4

-21

175

-12

-

163

Overige

Winstbestemming 2020

-

-

-

-

-

-

9

-9

-

-

-

-

Herclassificatie

-

-

-

-1

-

-

2

-

1

-

-

1

Totaal overige

-

-

-

-1

-

-

11

-9

1

-

-

1

Per 31 december 2021

539

158

790

3

-53

-

1.323

4

2.764

506

-

3.270

Eigen vermogen toe te rekenen aan aandeelhouders Stedin Holding N.V.

x 1 miljoen

Gestort en
opgevraagd
kapitaal

Agio-
reserve

Herwaar-
derings-
reserve

Wettelijke reserve

Reserve
kasstroom
afdekkingen

Hedge
kosten
reserve

Inge-
houden
resultaten

Onverdeeld resultaat

Totaal

Achtergestelde eeuwigdurende obligatielening

Minder-
heids-
belangen

Totaal
groeps-
vermogen

Per 1 januari 2022

539

158

790

3

-53

-

1.323

4

2.764

506

-

3.270

Totaal niet-gerealiseerde resultaten

-

-

-

-

39

-1

-

-

38

-

-

38

Resultaat na belastingen 2022

-

-

-

-

-

-

-

38

38

6

-

44

Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten

-

-

-

-

39

-1

-

38

76

6

-

82

Transacties met aandeelhouders

Dividend met betrekking tot 2021

-

-

-

-

-

-

-

-1

-1

-

-

-1

Cumulatief preferent dividend

-

-

-

-

-

-

-

-3

-3

-

-

-3

Vergoeding achtergestelde eeuwigdurende obligatielening

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-8

-

-8

Belastingen vergoeding achtergestelde eeuwigdurende obligatielening

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

2

Totaal transacties met aandeelhouders

-

-

-

-

-

-

-

-4

-4

-6

-

-10

Overige

Winstbestemming 2021

-

-

-

-

-

-

1

-1

-

-

-

-

Vrijval herwaarderingsreserve als gevolg van afschrijvingen netwerken gereguleerd

-

-

-37

-

-

-

37

-

-

-

-

-

Herclassificatie

-

-

-

6

-

-

-7

1

-

-

-

-

Totaal overige

-

-

-37

6

-

-

31

-

-

-

-

-

Per 31 december 2022

539

158

753

9

-14

-1

1.354

38

2.836

506

-

3.342

Zie toelichting 22 Groepsvermogen voor nadere informatie over het groepsvermogen.