Materiële vaste activa naar activiteiten

In onderstaande tabel is een uitsplitsing te zien van de materiële vaste activa naar activiteiten binnen Stedin, zoals opgenomen in het verloopoverzicht in note 13 Materiële vaste activa.

x 1 miljoen

2022

2021

Boekwaarde

Elektriciteit

4.706

4.305

Gas

1.915

1.813

Slimme meters

311

335

Green buildings (pand Utrecht)

34

34

Overig

1.042

1.148

8.008

7.635

In onderstaande tabel is een uitsplitsing te zien van de bovengenoemde materiële vaste activa, gecorrigeerd voor bijdrage aansluitkosten, naar activiteiten binnen Stedin, zoals opgenomen in het verloopoverzicht in note 13 Materiële vaste activa en note 26 Vooruitontvangen bijdragen.

x 1 miljoen

2022

2021

Boekwaarde

MVA (bruto)

8.008

7.635

Elektriciteit

3.910

3.613

Gas

1.728

1.636

Slimme meters

311

335

Green buildings (pand Utrecht)

34

34

Overig

1.042

1.119

MVA (netto)

7.025

6.737

Bijdrage aansluitkosten

960

876

Verantwoorde opbrengsten

23

22

983

898