Klimaatrisico's

TCFD (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures) is een internationale set aanbevelingen voor vrijwillige, consistente rapportage over klimaat gerelateerde financiële risico’s voor organisaties. Doel is investeerders, financiële en andere stakeholders meer inzicht te verschaffen. De focus is gericht op fysieke- en transitierisico's. In het hoofdstuk 'Impact op mens en milieu' leest u meer over de risico’s voor Stedin door klimaatverandering en -adaptatie.

Fysieke risico's

Er zijn vier fysieke risico’s van klimaatverandering relevant: zeespiegelstijging, hevige neerslag, extreme temperaturen en droogte. Zij vormen een risico voor onze infrastructuur, waarvan zeespiegelstijging naar verwachting op de langere termijn een grotere impact heeft dan de andere drie gezien de ligging van ons verzorgingsgebied.

Fysieke risico’s

Mogelijke effecten

Zeespiegelstijging

 • Schade aan energie-infrastructuren

 • Schade aan assets

 • Schade in de upstream en downstream energieketen

Hevige neerslag

 • Schade aan energie-infrastructuren

 • Schade aan assets

 • Schade in de upstream en downstream energieketen

 • Schade in transport- en distributie infrastructuur

 • Toename uitvalduur van energie

Extreme temperaturen

 • Schade aan assets

 • Toename elektriciteitsvraag door airco's

Droogte

 • Schade aan energie-infrastructuren

 • Schade aan assets

 • Schade in transport- en distributie infrastructuur

 • Toename uitvalduur energie

Transitierisico's en kansen

Onze energie-infrastructuur is een belangrijke randvoorwaarde voor het mogelijk maken van de energietransitie. Bij transitierisico's en kansen gaat het met name over de groeiende elektrificatie en de noodzakelijke snelheid hiervan.

Transitierisico’s en kansen

Mogelijke effecten

Met duurzame innovaties draagt Stedin bij aan technologieën en systemen die klimaatverandering tegengaan

 • Elektrificatie van de samenleving

 • Kwetsbaarheid in componenten

 • Kansen voor waterstof

 • Opslag van energie

Reguleringsbeleid

 • Financiering van de energietransitie

Toenemende schaarste grondstoffen

 • Grote prijsstijgingen

Versnelling energietransitie

 • Haalbaarheid duurzaamheidsdoelstellingen, waaronder circulariteit, CO2-reductie, biodiversiteit