Proces materialiteits­analyse

Met de volgende stappen zijn we gekomen tot de vaststelling van de materialiteitsmatrix van 2022:

  1. De in 2021 bepaalde 10 materiële onderwerpen zijn in 2022 onveranderd gebleven.

  2. De set van materiële onderwerpen is in 2022 door de raad van bestuur beoordeeld, opnieuw vastgesteld en geprioriteerd. De RvB is verantwoordelijk voor sturing op de materiële thema's en de beheersing daarvan. Dit gebeurt met rapportages over de vastgestelde KPI's met een eigen frequentie.

  3. Ook de raad van commissarissen heeft de materiële onderwerpen besproken in de RvC-vergadering van 6 december 2022 waarna de RvB en de RvC tot een gezamenlijke prioritering zijn gekomen.

  4. In een schriftelijk onderzoek hebben we aan vertegenwoordigers van onze stakeholdergroepen gevraagd om van de materiële onderwerpen te bepalen welke impact ze hebben op hun bedrijfsvoering. Op deze manier bepalen zij aan welke onderwerpen wij in ons jaarverslag aandacht moeten besteden. De stakeholders hebben geen nieuwe materiële thema's aangedragen. In totaal hebben 77 stakeholders aangegeven wat de impact van elk onderwerp is. We hebben de volgende stakeholdergroepen bepaald:

    • Intern: de leden van de Ondernemingsraad;

    • Extern: zakelijke klanten, particuliere klanten, aan­deel­hou­ders, landelijke en decentrale overheid, toe­zicht­houders, leveranciers, marktpartijen en sector energieketen, NGO's, financiële stakeholders, grondroerders, brancheverenigingen.

  5. Weging: De 77 reacties van de stakeholders hebben een even zwaar gewicht gekregen, dat heeft de positie van de materiële onderwerpen bepaald op de verticale as van de materialiteitsmatrix. De weging van de impact op Stedin Groep van de RvB en RvC is 50%/50% en heeft de positie van de materiële onderwerpen bepaald op de horizontale as.

  6. Het resultaat van de voorgaande stappen staat in de Materialiteits­matrix. In de Connectiviteits­tabel laten we de samenhang zien tussen de materiële onderwerpen (inclusief de omschrijving hiervan) en onze strategie, risico's, KPI's en doelstellingen en de Social Development Goals van de Verenigde Naties.

In de paragraaf 'interactie met onze omgeving' besteden we meer aandacht aan onze stakeholders.