Afgeleide financiële instrumenten

18 Afgeleide financiële instrumenten

Reële waarde van afgeleide financiële instrumenten:

x 1 miljoen

Activa per 31 december 2022

Verplichtingen
per 31 december 2022

Activa per 31 december 2021

Verplichtingen
per 31 december 2021

Valutaswap- en termijncontracten

-

53

15

64

Totaal

-

53

15

64

De looptijden zijn hieronder weergegeven:

x 1 miljoen

Activa per 31 december 2022

Verplichtingen
per 31 december 2022

Activa per 31 december 2021

Verplichtingen
per 31 december 2021

Classificatie

Vlottend / kortlopend

-

19

15

-

Vast / langlopend

-

34

-

64

Totaal

-

53

15

64

Alle afgeleide financiële instrumenten zijn toegewezen aan een hedgerelatie en de waardemutaties van deze instrumenten worden, waar van toepassing, direct verwerkt in het groepsvermogen en gepresenteerd in de reserve kasstroomafdekkingen. Een nadere toelichting op het verloop van deze reserve en de verwachte kasstromen is opgenomen in toelichting 32.4 Afgeleide financiële instrumenten en kasstroom hedgereserve.