Bedrijfsopbrengsten

38 Bedrijfsopbrengsten

De bedrijfsopbrengsten betroffen de doorbelaste huisvestingskosten voor de panden aan de Nijverheidsweg, Utrecht en Keileweg, Rotterdam aan Stedin Netbeheer B.V. tot en met juli 2021. Vanaf augustus 2021 zijn deze panden overgedragen aan Stedin Groep Services B.V. en worden vanuit deze entiteit de huisvestingskosten doorbelast.