Financiële baten en lasten

43 Financiële baten en lasten

De financiële lasten hebben met name betrekking op de rentelasten inzake externe financieringen van Stedin Groep. De financiële lasten bedragen 38 miljoen (2021: 99 miljoen) en de financiële baten bedragen 3 miljoen (2021: 30 miljoen). De baten betreffen doorbelastingen van rente binnen de groep.