Gebeurtenissen na balansdatum

34 Gebeurtenissen na balansdatum

S&P credit rating

Op 14 februari 2023 heeft Standard & Poor’s (S&P) een sectorrapport gepubliceerd inclusief een update van de credit rating van Stedin. Belangrijkste conclusies van dit rapport zijn:

  • S&P heeft op basis van de 3-jaars outlook het zogenaamde 'Stand Alone Credit Profile' (SACP) van Stedin Groep gedowngraded van A- naar BBB+.

  • De Nederlandse regionale netbeheerders met een rating van S&P krijgen de status “Government Related Entity".

  • Voor Stedin betekent het verkrijgen van deze status “1 notch uplift" van de SACP. Daardoor komt de Issuer Credit Rating (ICR) van Stedin Groep uit op een A- credit rating met een stabiele outlook.

  • De korte termijn credit rating is ongewijzigd gebleven op A-2.

De Nederlandse regionale netbeheerders krijgen de status "Government Related Entity" na beoordeling van het afsprakenkader en de getoonde bereidheid en mogelijkheid van het Rijk om kapitaal bij te storten op het moment dat de credit rating in gevaar zou komen. Ook de reservering van 500 miljoen door het Rijk in de Rijksbegroting om het eigen vermogen van Stedin te versterken wordt als essentieel gezien. S&P onderstreept in het rapport dat kapitaalversterking door (potentiële) aandeelhouders naar de toekomst belangrijk blijft om alle benodigde investeringen te kunnen doen en de creditrating vast te houden. De consequenties van de conclusies uit het rapport worden op dit moment door Stedin onderzocht. Het financiële beleid van Stedin blijft vooralsnog ongewijzigd waarbij behoud van een ICR van A- een essentieel uitgangpunt blijft.

Voor de S&P publicatie verwijzen we naar de Credit Ratings sectie van onze Investor Relations website: https://www.stedingroep.nl/investor-relations.