Leases

15 Leases

Onderstaande tabel laat het verloop zien van het gebruiksrecht vaste activa:

x 1 miljoen

Grond en bedrijfs-
gebouwen

Leaseauto's

Totaal

Gebruiksrecht vaste activa per 1 januari 2021

64

46

110

Investeringen

-

8

8

Contractmodificaties

1

-

1

Gebruiksrecht vaste activa per 31 december 2021

65

54

119

Investeringen

1

9

10

Contractmodificaties

2

-

2

Desinvesteringen

-2

-2

-4

Gebruiksrecht vaste activa per 31 december 2022

66

61

127

Cumulatieve afschrijvingen per 1 januari 2021

12

17

29

Jaarafschrijvingen en bijzondere waardemutaties

7

10

17

Cumulatieve afschrijvingen per 31 december 2021

19

27

46

Jaarafschrijvingen en bijzondere waardemutaties

5

10

15

Desinvesteringen

-2

-2

-4

Cumulatieve afschrijvingen per 31 december 2022

22

35

57

Netto boekwaarde per 31 december 2021

46

27

73

Netto boekwaarde per 31 december 2022

44

26

70

Stedin Groep heeft leaseovereenkomsten afgesloten voor een aantal bedrijfspanden en bedrijfsterreinen. Daarnaast least Stedin Groep een wagenpark. In 2022 heeft Stedin Groep nieuwe leaseovereenkomsten afgesloten voor met name het wagenpark.

Onderstaande tabel laat het verloop van de leaseverplichtingen zien:

x 1 miljoen

2022

2021

Leaseverplichting per 1 januari

75

83

Nieuwe leasecontracten

10

9

Leasebetalingen

-16

-18

Opboeking rente

1

1

Vrijval leaseverplichting

-1

-

Contractmodificaties

2

-

Leaseverplichting per 31 december

71

75

Classificatie (x 1 miljoen)

2022

2021

Binnen 1 jaar

12

14

Tussen 1 en 2 jaar

11

12

Tussen 2 en 3 jaar

9

10

Tussen 3 en 4 jaar

7

8

Tussen 4 en 5 jaar

2

5

Na 5 jaar

30

26

Totaal

71

75

Onderstaande tabel toont de totale leasekosten over 2022:

x 1 miljoen

2022

2021

Afschrijvingskosten gebruiksrecht vaste activa

-15

-17

Rentelasten leaseverplichtingen

-1

-1

Leasekosten in de winst- en verliesrekening

-10

-5

Totaal

-26

-23