Stedin's ESG-prestaties in één oogopslag

De onderstaande voorbeelden laten zien welke resultaten we in 2022 hebben geboekt op de aan ESG gerelateerde onderwerpen: Milieu, Sociaal en Bestuurlijke aspecten. Tegelijkertijd realiseren we ons dat we er nog niet zijn. In de paragrafen in dit hoofdstuk 'Duurzame bedrijfsvoering' en in 'Corporate Governance' leest u meer hierover.

Milieu

 • Reductie CO2-uitstoot eigen bedrijfsvoering (exclusief gasnetverliezen): -48%

 • Vergroening netverliezen elektriciteit: 100%

 • Circulariteit primaire assets: 36%

 • Vermindering gasgebruik eigen panden: - 43%

 • Elektrische personenauto's: 83%

 • Maatschappelijk verantwoord inkoopbeleid

 • Getekende gedragscode voor 54% van de bestedingen


Sociaal

 • Aantal gevolgde opleidingen: 2.069/ 5,5 miljoen opleidingskosten

 • Betrokken medewerkers: 7,9

 • Verhouding man/vrouw strategisch leidinggevenden: 68%/32%

 • Score op inclusie: 8,2

 • Veiligheid voor medewerkers en omgeving: LTIR = 0,52, RIF = 0,91

 • Aantal participatiebanen: 115

Bestuurlijk

 • Volgt vrijwillig de Corporate Governance Code

 • Heeft een onafhankelijke raad van commissarissen

 • Heeft 7 vertrouwenspersonen

 • Hanteert een gedragscode en onderliggende richtlijnen zoals 'Integriteitsincidenten en misstanden'.

 • Verplichte e-learnings op het gebied van gewenst gedrag meer dan 3.000 keer gevolgd.


ISS ESG-rating: B