Energiek
doorpakken

De energietransitie staat in een nog hogere versnelling. Het gebruik van ons energienet neemt toe. Tegelijkertijd spelen er ook andere uitdagingen: krapte op de arbeidsmarkt en problemen met de aanvoer van grondstoffen en materialen. Dit maakt dat we zaken slim en weloverwogen aanpakken; met daadkracht en innovatie. Samen met onze omgeving pakken we de uitdagingen aan en zetten we onze schouders eronder. We zijn er trots op wat we samen voor elkaar krijgen.

Raad van bestuur

Voorwoord

Wat komt eerst: het doel of de middelen? Dat was voor ons een fundamentele vraag bij het schrijven van de nieuwe ...

2022 in vogelvlucht

Video jaarverslag 2022

We maakten alvast een selectie van alle hoogtepunten in het jaarverslag.

Onze toegevoegde waarde

Strategie

Als netbeheerder van gas- en elektriciteitsnetten zorgen wij voor vitale infrastructuur. Met ruim 5.000 collega's investeren we in de energietransitie en houden we de kwaliteit van onze netten op de ...

Resultaten

Onze opgave is voldoende netcapaciteit creëren, zodat onze klanten altijd toegang hebben tot energie. In dit hoofdstuk beschrijven we de resultaten op onze drie strategische speerpunten en de ...

Governance

In dit hoofdstuk beschrijven we de gover­nance­rollen binnen Stedin Groep. De Nederlandse Corporate Governance Code is voor Stedin een belangrijk document waarin onder andere de verhouding tussen ...

Verslag RvC

Hierbij biedt de raad van commissarissen (RvC) het jaarverslag en de jaarrekening van Stedin Holding N.V. aan, zoals opgesteld door de raad van bestuur (RvB).

Jaarrekening 2022

Energiek doorpakken

Lees de interviews met onze stakeholders.