Detailinformatie CO-uitstoot

De Energie intensiteitsratio is het energieverbruik (in GJ) gedeeld door de jaarlijkse omzet (in miljoen). De GHG emissie intensiteitsrato is de totale emissie van broeikasgassen inclusief vergroening (in ton CO2eq) gedeeld door de jaarlijkse omzet (in miljoen).

Transport

Eenheid

2022

2021

2020

2019

2018

Elektriciteitstransport

GWh

20.746

20.529

20.171

21.100

21.330

Gastransport

mln. m3

3.782

4.907

4.365

4.651

4.852

Energie intensiteitsratio

Eenheid

2022

2021

2020

2019

2018

Energiegebruik

GJ

129.076

139.572

157.936

182.168

233.927

Netto omzet

mln

1.316

1.265

1.216

1.220

1.270

Energie intensiteitsratio

GJ/mln

98

110,3

129,9

149,3

184,2

GHG emissie intensiteitsratio

Scope 1

Eenheid

2022

2021

2020

2019

2018

Gasverbruik gebouwen

ton CO2eq

263

385

453

454

635

Netverlies van ons gasnetwerk*

ton CO2eq

79.281

102.774

108.082

105.008

88.159

Lease- & dienstauto's

ton CO2eq

5.620

6.283

7.311

8.856

10.193

Invoeden SF6

ton CO2eq

727

452

137

178

n.b.

Totaal

ton CO2eq

85.891

109.894

115.983

114.496

98.987

Scope 2

Eenheid

2022

2021

2020

2019

2018

Elektriciteit / warmteverbruik gebouwen

ton CO2eq

1.021

1.202

1.167

238

826

Netverlies elektriciteit

ton CO2eq

329.383

377.562

386.456

433.346

432.364

Totaal

ton CO2eq

330.404

378.764

387.623

433.584

433.190

Scope 3

Eenheid

2022

2021

2020

2019

2018

Woon-werkverkeer, dienstreizen, vliegverkeer

ton CO2eq

1.057

598

1.818

3.419

3.735

Inkoop

ton CO2eq

159.402

153.374

170.129

191.396

213.071

Totaal

ton CO2eq

160.459

153.972

171.947

194.815

216.806

Totaal

Eenheid

2022

2021

2020

2019

2018

Totaal voetafdruk

ton CO2eq

576.754

642.630

675.553

742.895

748.983

Vergroening netverlies elektriciteit

ton CO2eq

-329.383

-376.921

-385.890

-433.167

-432.364

Totaal inclusief vergroening

ton CO2eq

247.371

265.709

289.663

309.728

316.619

Netto omzet

mln

1.316

1.265

1.216

1.220

1.270

GHG emissie intensiteitsratio

ton CO2eq/mln

188,0

210,0

238,2

253,9

249,3

  1. * De daling van CO2 uitstoot in verband met het netverlies van ons gasnetwerk is in de afgelopen jaren het gevolg vervanging van brosse leidingen. Daarnaast daalt het afgenomen volume in 2022 en is de omrekenfactor in 2022 lager.